ประเทศไทย (ส่งโดยเคอร์รี่)

-จัดส่งฟรี
-รอบการส่ง : ภายในวันที่สั่งซื้อหรือวันถัดไป
-ระยะเวลาการขนส่ง : 1-2 วัน


บริษัทที่เราใช้บริการในการขนส่ง

บริษัทที่เราใช้บริการในการขนส่ง
ออนนิเดรสจัดส่งสินค้าทุกรายการภายในวันที่ลูกค้าสั่งซื้อหรือวันถัดไป ขึ้นอยู่กับรอบการโอนเงินของลูกค้า เราใช้บริการเคอร์รี่ในการจัดส่งสินค้าภายในประเทศไทย และใช้บริการ Epacket หรือ EMS สำหรับการจัดส่งในต่างประเทศ

ระยะเวลาในการจัดส่งสามารถดูได้ตามข้อมูลด้านบน ระยะเวลาในการจัดส่งอาจจะล่าช้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น การสะกดที่อยู่ผิด ที่อยู่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ ศุลกากร บริษัทขนส่งหรือพนักงานนำส่ง เป็นต้น

ออนนิเดรสไม่ได้รับผิดชอบในส่วนของ

-การขนส่งที่ล่าช้า
-ภาษีนำเข้าต่างๆกรณีจัดส่งไปยังต่างประเทศ
-สินค้าเสียหายหรือสูญหายในระหว่างขนส่ง บริษัทที่จัดส่งจะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องนี้
-กรณีสถานะสินค้าแจ้งว่ามีผู้รับแล้ว แต่ลูกค้าไม่ได้รับสินค้า ลูกค้าจะต้องติดต่อสอบถามกับทางบริษัทขนส่งเพื่อสอบถามเกี่ยวกับพัสดุ ทางออนนิเดรสไม่มีส่วนรับผิดชอบในเรื่องนี้